Logo

Makarpura Zone

Home    member    Makarpura Zone

Makarpura Zone

Name Area Mobile No.
Mr.Pramod Kumar L.J Makarpura 9408150327
Mr.Sahadevan K. Makarpura 9925649339
Mr.T.G.Devarajan Makarpura 9898509345
Mr.Vishwanathan Nair Makarpura 9099323225
Mr.K.T.Kunjumon Makarpura 9427603046
Mr.Subhas Achuthan Makarpura 9724217585
Mr.Rajan Daniel Makarpura 9228133368
Mr.Chandran E Makarpura 9825793707
Mr.Manoj Chitharanjan Makarpura 9687000028
Mr.Binu Nair Makarpura 9725008837
Mr.Sasidharan Nair Makarpura 9724334102
Mrs.Manju Murali Makarpura 9227417430
Mrs.Sajitha Chenthamara Makarpura 7990843942
Mr.Thomas Mathew (Sunny) GIDC 9427404418
Mr.Santhosh Maneja 9265008056
Mr.P.K. Raju Maneja 9879022673
Mr.Krishnakumar B Pillai Maneja 9537910171
Mr.Jayakumar Pillai Manjalpur 9925038338
Mr.Hari Nair Manjalpur 9409454111
Mr.Raja C Menon Manjalpur 9429257351
Mrs.Chellamma Vidhyadaran Manjalpur 9979894362
Mr.Appubhai Maruthidham  
Mr.V.S.Mohan Chettiyar GIDC Nandanvan 9624365467
Mr.Lawrence B Pratapnagar 9725053342
Mr.G.M.Pillai GIDC 9898099518
Mr. Sasi P Tarasali 9725903880
Mr.Somarajan Tarasali 9428165355
Mr.Sunil Sukumaran Tarasali 9427332961
Mr.Suresh V Nair Tarasali 9898354756
Mr.Thankappan P. Tarasali 9925789039
Mr.Krishnan P Tarasali 9974106682
Mr.Babu K Tarasali 8401071098
Mr.Mohana Krishnan Tarasali 9998226390
Mr.Sunil Narayan Tarasali 9974287172
Mrs.Maya Anil Tarasali 9998555399
Mr.Bijukumar Devadasan Tarasali 9898426239
Mr.Liju A K (Soni Maneja) Maneja 9824426883
Mrs.Suja Anil Maneja 9638363069
Mrs.Sushama C Nair Maneja 9714072266
Mr.Deepesh Nair Vadsar 9723654021
 

Regd. Office & Makarpura Zonal Office :
GIDC Main Road,
Opp: Bundy Tubing,
Makarpura, Baroda – 390 010